ZASILACZ AWARYJNY "A 200 WAC" TATAREK (TZA1)

ProducentTATAREK
Dostępna ilo¶ćna zamówienie

Opis produktu

pobór prÄ…du: 230 V AC: 900 mA; 12 V DC: 19 A
napiÄ™cie wyjĹ›ciowe: AC: 230 VAC ± 10% 50 Hz
napiÄ™cie wyjĹ›ciowe (2): DC: 230 VAC ± 10% 50 Hz ± 2%
moc wyjściowa: 200 W
stopień ochrony obudowy: IP 30
temperatura pracy: 0 - 40oC
klasa palności: UL94-V0
bezpiecznik: Wej.: 2 x 1,6 A/250 V; przetwornica DC/AC: 30 A/32 V
pojemność akum.: > 50 Ah (zalecana)
czas Ĺ‚adowania: 50 Ah: ~ 33 h; 60 Ah: ~ 40 h; 90 Ah: ~ 60 h; 125 Ah: ~ 84 h
wymiary (SxWxG): 215x66x205
waga: 1300 g
kolor obudowy: czarny
rodzaj opakowania: kartonik
wytrzymałość izolacji: wejście - wyjście 1500 VAC / 2 sek.
prÄ…d Ĺ‚adowania:~1,5 A
przewody wejściowe: 230 V: 1,7 m (3 x 0,75 mm2); 12 V: 0,9 m (2 x 2mm2) z zaciskami (tzw. krokodylki)
czas przełączenia: sieć/aku.: ~ 1 s; aku./sieć: ~ 5 s
czas pracy: 50 Ah: ~ 2,5 h; 60 Ah: ~3 h; 90 Ah: ~ 4,5 h; 125 Ah: ~ 6,5 h
gniazda: 2 x 2P+Z
zasilanie: AC: 230 V ± 10% 50 Hz; DC: 12 V (10,5 - 15 V)
KGO: 0,299 zł
uwagi: Nie nadaje siÄ™ do zasilania systemów komputerowych, sprzÄ™tu medycznego, itp. SzczegóĹ‚owa instrukcja urzÄ…dzenia dostÄ™pna jest na stronie internetowej: www.tatarek.com.pl/automatyka

Zasilacz awaryjny A 200 WAC TATAREK sĹ‚uĹĽy do podtrzymania pracy urzÄ…dzeĹ„ w przypadku zaniku napiÄ™cia w sieci energetycznej. Zapewnia pracÄ™ urzÄ…dzeniom zasilanym prÄ…dem przemiennym o napiÄ™ciu 230 V i o mocy sumarycznej nie przekraczajÄ…cej 200 W. WspóĹ‚pracuje z akumulatorem trakcyjnym i w zaleĹĽnoĹ›ci od jego pojemnoĹ›ci zapewnia nawet wielogodzinne zasilanie zastÄ™pcze.
A 200 WAC TATAREK przeznaczony jest przede wszystkim do wspóĹ‚pracy z systemami ogrzewania (automatyka grzewcza, pompy obiegowe, dmuchawy, elektrozawory, itp. ). MoĹĽe obsĹ‚ugiwać inne urzÄ…dzenia, na których poprawne dziaĹ‚anie nie majÄ… wpĹ‚ywu kilkusekundowe przerwy w zasilaniu: faksy, centralki telefoniczne oraz pozostaĹ‚y sprzÄ™t telekomunikacyjny.
Zanik napiÄ™cia w sieci energetycznej sprawia, ĹĽe urzÄ…dzenie samoczynnie przechodzi do pracy w trybie awaryjnym. Pobiera prÄ…d z akumulatora, przetwarza i zasila podĹ‚Ä…czone urzÄ…dzenia. PrzemianÄ™ napiÄ™cia zapewnia wbudowana przetwornica DC/AC. Po przywróceniu napiÄ™cia w sieci energetycznej, zasilacz automatycznie przeĹ‚Ä…cza siÄ™ w tryb gotowoĹ›ci doĹ‚adowujÄ…c akumulator do maksymalnej pojemnoĹ›ci.
Zasilacz wyposażono w sygnalizację spadku napięcia akumulatora, zabezpieczenie przed nadmiernym jego rozładowaniem oraz w system utrzymywania akumulatora w stanie ciągłej gotowości.
Zasilacz w trybie awaryjnym wytwarza napiÄ™cie o przebiegu quasi sinusoidalnym i tym samym wymaga uwaĹĽnego zapoznania siÄ™ z parametrami technicznymi zasilanego urzÄ…dzenia. Niektóre aparaty wymagajÄ… wymagajÄ… prÄ…du czysto sinusoidalnego do prawidĹ‚owego dziaĹ‚ania (na przykĹ‚ad kotĹ‚y gazowe). W przypadku jakichkolwiek wÄ…tpliwoĹ›ci naleĹĽy zasiÄ™gnąć opinii producenta danego sprzÄ™tu odnoĹ›nie moĹĽliwoĹ›ci zastosowania naszego produktu.
Do zasilacza awaryjnego A 200 WAC oferujemy równieĹĽ gamÄ™ akumulatorów trakcyjnych (przeznaczonych typowo do zasilania awaryjnego) o róĹĽnych pojemnoĹ›ciach, których projektowana ĹĽywotność podana przez producenta wynosi 10 lat.
Wszelkie informacje dotyczÄ…ce oferty akumulatorów dostÄ™pne sÄ… pod numerem telefonu 0717833901 wew. 23.

Prosimy zauwaĹĽyć, ĹĽe A 200 WAC TATAREK nie jest tzw. zasilaczem bezprzerwowym (UPS) i ĹĽe nie jest przeznaczony do samodzielnej obsĹ‚ugi sprzÄ™tu, którego ciÄ…gĹ‚e dziaĹ‚anie ma kluczowe znaczenie (np. serwerów, sprzÄ™tu medycznego, itp.).Pozostałe zdjęcia

613 zł z VAT (23%)498 zł bez VAT

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /data/www/dawidmischke/sklep.dave.com.pl/libs/lib.stats.php on line 28